banner seokod.pl

Diagnoza ADOS-2 Warszawa

Dodano: 4 miesiące 4 tygodnie temu
ADOS-2 Warszawa, czyli Diagnoza Obserwacyjna Autyzmu Drugiej Edycji, to skuteczne narzędzie diagnostyczne stosowane w identyfikacji zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Proces ten obejmuje specjalistyczne sesje obserwacyjne, które umożliwiają ocenę różnych obszarów funkcjonowania społecznego i komunikacyjnego u jednostki. Poniżej znajduje się opis diagnozy ADOS-2 w kontekście przeprowadzonej sesji.
W trakcie sesji ADOS-2, skupiono się na obserwacji i ocenie trzech głównych obszarów: wzajemnego kontaktu społecznego, komunikacji oraz ograniczonych i stereotypowych zachowań. Badacz prowadził strukturalną serię zadań i sytuacji, starając się zrozumieć reakcje i interakcje pacjenta.
W obszarze wzajemnego kontaktu społecznego obserwowano umiejętność nawiązywania relacji z innymi. Pacjent wykazywał ograniczoną inicjację interakcji społecznych, przejawiał trudności w ustanawianiu kontaktu wzrokowego i niekiedy nieodpowiednie reakcje emocjonalne w odpowiedzi na sygnały społeczne.
W kategorii komunikacji oceniano umiejętności werbalne i niewerbalne. Pacjent wykazywał ograniczoną zdolność do komunikacji werbalnej, często korzystając z monotonii głosu lub powtarzając stereotypowe frazy. W przypadku komunikacji niewerbalnej, trudności z ekspresją emocji były widoczne poprzez ubogie wykorzystanie gestów i mimiki.
Obszar ograniczonych i stereotypowych zachowań obejmował ocenę powtarzających się ruchów, zainteresowań i innych nietypowych zachowań. Pacjent wykazywał silne zainteresowania określonymi tematami, skłonność do rutynowych czynności oraz powtarzalne ruchy, co sugeruje ograniczone zainteresowania i działania stereotypowe.
W wyniku analizy sesji ADOS-2, zaobserwowano charakterystyczne cechy wskazujące na obecność zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pacjent przejawiał trudności w nawiązywaniu społecznych interakcji, komunikacji oraz wykazywał stereotypowe zachowania, co jest zgodne z kryteriami diagnostycznymi ASD.
Warto jednak podkreślić, że diagnoza autyzmu Warszawa powinna być kompleksowa i uwzględniać różnorodne źródła informacji, a sesja ADOS-2 Warszawa stanowi jedynie jedną z wielu metod oceny. Ostateczna diagnoza powinna być ustalana przez doświadczonego specjalistę, biorąc pod uwagę całość kontekstu klinicznego pacjenta.

Podobne wpisy

Komentarze